Colo

Ontwikkelen handleidingen voor evcstandaarden.nl

Klant

Colo

Colo was de vereniging van de 17 kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven die elk bedrijfstakgewijs georganiseerd zijn. De kenniscentra vormen de schakels tussen het onderwijs en het georganiseerde bedrijfsleven. Ze ontwikkelen kwalificaties voor het middelbaar beroepsonderwijs, werven leerbedrijven en bewaken de kwaliteit van deze leerbedrijven.

SBB

Op 1 januari 2012 is de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) van start gegaan. In SBB werken het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), en het georganiseerd bedrijfsleven samen. Colo, de vereniging van 17 kenniscentra, is naar deze organisatie overgegaan.

 

Vraag

Homepage kwalificatiesmbo.nlOntwikkelen handleidingen

De gezamenlijke kenniscentra stellen de standaarden voor de beroepen via de website kwalificatiesmbo.nl beschikbaar. Colo wilde daarom de website evcstandaarden.nl ontwikkelen. Hierop zouden handleidingen moeten komen te staan om EVC-aanbieders te ondersteunen bij:

  1. het vinden van EVC-standaarden

  2. het ontwikkelen van een assessment-tool

  3. het maken van een opleidingsadvies.

 Colo heeft Kusoma gevraagd deze drie handleidingen te ontwikkelen.


Aanpak

Inventariseren, ontwikkelen en testen

Onze aanpak was als volgt:

1.        Inventariseren inhoud

Kusoma heeft geïnventariseerd welke informatie de drie handleidingen moesten bevatten en op welke wijze deze informatie het eenvoudigst ontsloten kan worden. Er werd duidelijk dat er twee manieren zijn om EVC-standaarden te vinden, en dat het vanuit kwalificatiesmbo.nl (nog) niet mogelijk was om automatisch een opleidingsadvies te genereren.

 2.       Ontwikkelen handleidingen

Daarom is ervoor gekozen om twee handleidingen voor het vinden van EVC-standaarden te ontwikkelen en een handleiding voor het maken van een assessment-tool. Het maken van een opleidingsadvies was niet nodig.

3.       Testen handleidingen

Voordat de handleidingen op de website werden geplaatst, hebben wij ze alle drie laten testen door een EVC-aanbieder. Op basis van deze testen hebben wij nog enkele kleine wijzigingen aangebracht. Gedurende het project hebben wij nauw contact gehad met de ICT-afdeling binnen Colo.

 

Resultaat

Handleiding evcstandaarden.nl

Drie handleidingen

Op de website evcstandaarden.nl staan twee handleidingen om EVC-standaarden te vinden en een handleiding om een assessment-tool te ontwikkelen. Hierin wordt EVC-aanbieders tevens geadviseerd hoe zij de verkregen informatie kunnen gebruiken om een opleidingsadvies uit te brengen.