Frieslandbank

Trainingsmateriaal FHS

Klant

Van Coöperatieve Zuivelbank naar Friesland Bank

 In juni 1913 werd Friesland Bank ‘geboren’ onder de naam Coöperatieve Zuivelbank. De Zuivelbank is ontstaan uit verschillende zuivelcoöperaties die hun bancaire diensten gezamenlijk wilden regelen. De Coöperatieve Zuivelbank is vanaf het begin van haar ontstaan aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank. De eerste vijftig jaar verleende ze vooral diensten aan Friese bedrijven in de agrarische sector en aan overheden.

In 1963 breekt de Zuivelbank met de Coöperatieve Centrale Raiffeissenbank en gaat dan door als zelfstandige bank. Sinds 1963 wordt er ook gebouwd aan een particuliere klantenkring. Op 1 januari 1970 wordt de naam gewijzigd in Friesland Bank. Dit mede onder invloed van de snelle groei van het particuliere en zakelijke klantenbestand en dat van instellingen uit Friesland.


Groeiend werkgebied

Vanaf de jaren negentig in de vorige eeuw breidt Friesland Bank haar werkgebied gestaag uit. U vindt hen nu ook in Alkmaar, Assen, Enschede, Groningen, Zwolle, Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. In 2012 is Friesland Bank samengegaan met Rabobank.

 

Vraag

Ontwikkelen trainingsmateriaal

Voor het verbeteren van het hypothekenberekenproces, heeft Topicus voor Friesland Bank de applicatie Friesland Bank Hypotheek Systeem (FHS) ontwikkeld. Eén van de doelen van dit systeem is betere ondersteuning te bieden aan klantadviseurs/COP in het hypotheekproces. Om de implementatie optimaal te laten verlopen, verzorgt Topicus trainingen voor de bankmedewerkers. Topicus heeft Kusoma gevraagd hierbij te ondersteunen.

 1. Het trainingsmateriaal wordt in overleg met de trainers gemaakt, zodat ze krijgen waar ze behoefte aan hebben.
 2. Uitgangspunt is dat de trainers zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan de voorbereiding van de training en een totaalpakket   krijgen, waarmee ze direct aan de slag kunnen.

Topicus

Topicus is een innovatieve ICT-dienstverlener met circa 270 medewerkers gehuisvest in zeven vestigingen in het centrum van Deventer, Zwolle en Enschede.

Topicus is gespecialiseerd in ketenintegratie, het realiseren van SaaS (Software as a Service)-applicaties en procesmanagement voor de sectoren Finance, Zorg en Onderwijs. Binnen deze sectoren ontwikkelt Topicus nieuwe dienstverleningsconcepten waarbij de mogelijkheden van moderne technologie optimaal benut worden.

Aanpak

Analyse, ontwerp, ontwikkeling, feedback en oplevering

Onze aanpak was als volgt:

1.       Analyse

We hebben samen met de projectleider van Topicus de globale inhoud van de trainingen vastgesteld. Daarnaast hebben we de doelgroep en overige wensen en randvoorwaarden in kaart gebracht. Uit de analyse kwam naar voren dat de trainingen gegeven zouden worden aan drie functiegroepen binnen Friesland Bank.

2.       Ontwerp

Op basis van de analysefase hebben we voor iedere functiegroep leerdoelen opgesteld en de werkvorm bepaald. Het doel was een praktijkgerichte en motiverende training te ontwikkelen die ervoor zorgde dat:

 • medewerkers hun taken met FHS zonder problemen konden uitvoeren

 • eventuele bedenkingen ten aanzien van FHS werden weggenomen.

Beide aspecten droegen bij aan een goede implementatie van FHS en waren dan ook belangrijke uitgangspunten in het ontwerp.

3.       Ontwikkeling en feedback

We hebben het ontwerp uitgewerkt tot een concept. Dit concept hebben we vervolgens voorgelegd aan de trainers van Topicus. Beide trainers hebben hierop zowel per mail als telefonisch feedback gegeven.

4.       Oplevering

Na verwerking van de feedback hebben we het trainingsmateriaal opgeleverd.

Resultaat

Een Praktijkgerichte training

Het resultaat was een praktijkgerichte training, waarin cursisten actief aan de slag gingen om zelf te ervaren wat FHS betekende voor hun taken. Het trainingsmateriaal bestond uit drie onderdelen:

1.       PowerPoint-presentatie

Centraal in de training stond een PowerPoint-presentatie die de volgorde en inhoud van de training bepaalde. De trainer hoeft deze dan ook eenvoudigweg te volgen. De presentatie start vanuit de belevingswereld van de cursist en geeft antwoord op vragen als: Waarom FHS, wat gaat er veranderen voor mij en hoe implementeer ik FHS in mijn dagelijkse werkzaamheden?

De trainer wisselt de sheets af met de trainingsomgeving van FHS, zodat de cursisten direct de praktijk konden zien.

2.       Map voor de trainer

De trainer had de beschikking over een map waarin alle informatie stond die hij nodig had om de training te kunnen geven, waaronder:

 • Praktische informatie: bijv. routebeschrijving, agenda en presentielijst

 • Hand-outs van de PowerPoint presentatie + mogelijke toelichting

 • Antwoorden op opdrachten

 • Tips

 • Veelgestelde vragen + mogelijke antwoorden

3.       Map voor de cursist

Iedere cursist had de beschikking over een trainingsmap waarin alle informatie uit de training werd gebundeld. De cursist gebruikte de map met twee doelen:

 • Tijdens de training om de opdrachten te maken en aantekeningen te maken bij de sheets.

 • Na de training als naslagwerk. De belangrijkste taken worden erin uitgewerkt, zodat de cursist deze altijd kan nazoeken bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden.