Fundeon

Coördinatie ontwikkeling leermiddelen bouw

Klant

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bouw

Fundeon is het Kenniscentrum Beroepsonderwijs voor de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Fundeon vormt daardoor de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Naast de wettelijke taken die zij heeft vanuit de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), voert Fundeon in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties diverse taken en diensten uit om de bedrijfstak te versterken. Fundeon adviseert bedrijven en werknemers in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij op het gebied van scholing en loopbaanbeleid, stemt het beroepsonderwijs af op de wensen van de bedrijfstak en promoot het werken en leren in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij.

Producten en diensten

Aan de basis van de diensten van Fundeon staat de vraag uit de bedrijfstak bouw en infra. De bedrijfstak verlangt een brede en hoogwaardige dienstverlening op het gebied van werving, scholing en behoud van personeel. Fundeon biedt uiteenlopende producten en diensten voor de branches gericht op arbeidsmarkt en scholing.

Vraag

Voeger-gevelbehandelaarCoördineren leermiddelenontwikkeling

Fundeon was bezig met het ontwikkelen van leermiddelen voor de competentiegerichte opleiding Voeger/Gevelbehandelaar. Omdat zij hierbij behoefte had aan ondersteuning, zijn wij gevraagd om de coördinatie hiervan op ons te nemen en de auteurs aan te sturen.

Aanpak

Aanpak

Onze aanpak was als volgt:

1.       Opstellen plan van aanpak

We hebben allereerst een plan van aanpak gemaakt waarin de te ontwikkelen leermiddelen gerangschikt werden op prioriteit.

2.       Inventariseren materiaal

Al het bestaande materiaal is geïnventariseerd. Om zoveel mogelijk tijd en kosten te sparen, wilden we relevante onderdelen als input gebruiken voor de ontwikkeling van de nieuwe leermiddelen.

3.       Coördineren ontwikkeling materiaal

Wij hebben de coördinatie en begeleiding verzorgd van de inhoudsdeskundigen en schrijvers, zodat hiaten in het bestaande materiaal werden aangevuld. 

4.       Evalueren nieuw materiaal

De ontwikkelde leermiddelen zijn voorgelegd aan klankbordgroepen uit het onderwijs en het werkveld.

Resultaat

Leermiddelen en plan van aanpak

We hebben de volgende resultaten behaald:

  • De ontwikkelde leermiddelen zijn geschikt voor competentiegericht onderwijs

  • De ontwikkelde leermiddelen sluiten aan bij de belevingswereld van leerling-voegers en gevelbehandelaars.

  • Er ligt een bruikbaar plan van aanpak voor het vervolg van het ontwikkeltraject

  • We hebben goede contacten opgebouwd met inhoudsdeskundigen die Fundeon kan gebruiken voor het vervolgtraject