Hogeschool Inholland

Bepalen en vastleggen beheersindicatoren

KlantGebouw INHolland

Breed scala aan opleidingen

Hogeschool Inholland is een onderwijsinstelling die gevestigd is in elf steden in de Randstad. Inholland heeft meer dan 32.000 studenten en biedt een breed scala aan opleidingen waaronder HBO (voltijd, deeltijd, duaal), Post-HBO en Master. Ook verzorgt de instelling cursussen en trainingen.

Vraag

Media & Entertainment Management

Opstellen beheersindicatoren

Vanuit de Schools Communicatie en Media & Entertainment Management werd ons gevraagd om beheersindicatoren op te stellen bij de verschillende rollen en bijbehorende competenties die studenten na het voltooien van hun studie moeten kunnen beheersen.

De rollen zijn:

  1. Trendwatcher

  2. Conceptontwikkelaar

  3. Innovator

  4. Onderhandelaar

  5. Relatiebeheerder

.

Aanpak

Inventarisatie, ontwikkeling en uitwerking

Onze aanpak was als volgt:

1.       Inventariseren inhoud beroepstaken

Medewerkers van Inholland hebben interviews afgenomen bij collega’s. Deze konden als inhoudsdeskundigen de beroepstaak en het bijbehorende beroepsproduct beschrijven. Hierbij gaven zij tevens aan welke eisen/criteria aan het beroepsproduct worden gesteld, welke dilemma’s een rol kunnen spelen en welke specifieke kennis en vaardigheden de beroepsbeoefenaar nodig heeft.

2.       Ontwikkelen format beheersindicatoren

Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie heeft Kusoma in samenwerking met een andere onderwijskundige een format ontwikkeld om de beheersindicatoren in te beschrijven. Dit format hebben wij aan de opleidingsmanager en de docentengroep gepresenteerd en toegelicht.

3.       Uitwerken beheersindicatoren

Nadat de opleidingsmanager en docenten hadden ingestemd met het format, hebben wij dit format voor de vijf rollen en de bijbehorende competenties uitgewerkt.

Resultaat

Format en uitgewerkte rollen/competenties

Het resultaat bestaat uit zowel een format voor het beschrijven van beheersindicatoren als vijf uitgewerkte rollen en competenties:

  1. Trendwatcher
  2. Conceptontwikkelaar
  3. Innovator
  4. Onderhandelaar
  5. Relatiebeheerder

De uitwerking bestond steeds uit 5 tot 8 beheersindicatoren die vervolgens verder waren gedetailleerd. Deze uitwerkingen dienen als basis om toetscriteria te formuleren en zijn gereed om in het onderwijs te gebruiken.