KNHS

Lesmodules Jeugdproducten en Diplomavoltigeren

Klant

KNHS

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is met ruim 195.000 leden één van de grootste sportbonden van Nederland. De KNHS behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen en haar paardensporters, zodat zij de paardensport zo goed mogelijk kunnen beoefenen.

Bij de KNHS zijn acht paardensportdisciplines aangesloten: dressuur, springen, eventing, endurance, mennen, aangespannen sport, voltige en reining.

Vraag

Ontwikkelen modules

De KNHS heeft Kusoma gevraagd modules te ontwikkelen voor de volgende onderwerpen:

1.       Jeugdproducten primair onderwijs

De KNHS is bezig diverse lespakketten te ontwikkelen voor kinderen uit de basisschoolleeftijd (8 tot 12 jaar). Deze lespakketten worden allemaal opgebouwd uit modules, zodat de modules in meerdere lespakketten ingezet kunnen worden. De lespakketten worden aangeboden aan verschillende doelgroepen.

De modules zijn enerzijds bedoeld om reguliere basisschoolleerlingen kennis te laten maken met paarden. Anderzijds worden de modules ingezet in de jeugdopleidingen van de KNHS.

2.       DiplomavoltigerenVoltige

De KNHS is bezig met het ontwikkelen van modules voor diplomavoltigeren. Bij voltigeren worden gymnastische oefeningen gedaan op de rug van een rustig galopperend paard. Diplomavoltigeren is bedoeld voor de jeugdleden van de KNHS. Er worden vier niveaus onderscheiden: veulendiploma, diploma A, B en C. De leeftijd van de deelnemers varieert van 6 tot 18 jaar.

Er zijn twee soorten modules te onderscheiden:

  • Theoriemodules: deze richten zich op de theoretische achtergrond
  • Doemodules: deze richten zich op praktische oefeningen
Aanpak

Analyseren, herschrijven en aanvullen lesmateriaal

Zowel bij het ontwikkelen van de modules voor de Jeugdproducten primair onderwijs als voor Diplomavoltigeren, was onze aanpak als volgt:

1.       Analyseren aanwezig lesmateriaal

De KNHS beschikte voor beide modules reeds over lesmateriaal voor volwassenen. Het bestaande lesmateriaal is door Kusoma geanalyseerd.

2.       Herschrijven lesmateriaal

De geschikte onderwerpen hebben wij herschreven in voor kinderen begrijpelijke taal.

3.       Aanvullen inhoud

Op basis van (vak)literatuur zijn de modules inhoudelijk aangevuld. Bij de ‘Jeugdproducten primaire onderwijs’ vormden de kerndoelen van het basisonderwijs het uitgangspunt bij het schrijven van de modules. Zo werd gewaarborgd dat de modules aansluiten bij het reguliere onderwijs.

Nauw overleg met de KNHS heeft ertoe bijgedragen dat al het materiaal naadloos aansluit op de visie van de organisatie

Resultaat

Modules geschikt voor e-learning  en print

De KNHS beschikt over modules waarin de theorie van de gevraagde onderwerpen helder wordt uitgelegd in voor kinderen begrijpelijke taal. Hierbij hebben wij aangegeven wat voor afbeeldingen, illustraties of (instructie)filmpjes gewenst zijn om de informatie te verduidelijken.

De modules zijn zodanig geschreven dat zij zowel gebruikt kunnen worden in papieren vorm als in een e-learning systeem.

De informatie is ook te vinden via de website www.bixiekids.nl.