KPN

Inventariseren subsidiabiliteit leertrajecten

Klant

Dé toonaangevende leverancier

KPN is de toonaangevende leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten in Nederland en biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. Voor zakelijke klanten verzorgt KPN complete telecommunicatie- en ICT-oplossingen.

Persoonlijk, eenvoud en vertrouwen zijn de drie kernwaarden van KPN. Het is de bedoeling dat alle medewerkers die begrippen als uitgangspunt voor hun handelen nemen.

Vraag

Inventariseren subsidiemogelijkheden opleidingstrajecten

De afdeling Subsidies van KPN heeft bij het ministerie een aanvraag ingediend voor ESF-subsidie voor de opleidingen die KPN- en Getronics-medewerkers tussen 1 maart 2009 en 1 maart 2010 hebben gevolgd. KPN heeft Kusoma gevraagd in kaart te brengen welke opleidingstrajecten subsidiabel zijn en gegevens rondom deze opleidingen vast te leggen als bewijslast.

 

 

 

Aanpak

KPN

Inventarisatie, clusterindeling en gegevensregistratie

Onze aanpak was als volgt:

1.       Inventariseren opleidingstrajecten

Kusoma heeft geïnventariseerd welke opleidingstrajecten in aanmerking komen voor ESF-subsidies. Concreet toetste Kusoma de opleidingen aan de volgende criteria:

  • niveau (MBO of hoger)

  • opleidingsleverancier

  • duur

  • lesvorm (klassikaal of e-learning)

  • algemeen erkend of niet

  • civiel effect

  • algemeen toegankelijk

  • examen/diploma

2.       Indelen in clusters

Elke opleiding die in aanmerking kwam voor subsidie, werd ingedeeld in één van de clusters die KPN bij de subsidieaanvraag had gedefinieerd. Hiervoor maakte Kusoma gebruik van bronnenonderzoek en van telefonische interviews.

3.       Registreren gegevens

Kusoma heeft de gegevens van de opleidingen geregistreerd en de bewijslast vastgelegd.

Resultaat

Totaaloverzicht + bewijslast subsidiabele opleidingen

In enkele weken tijd is van ruim 4.000 verschillende opleidingen (gevolgd door bijna 60.000 medewerkers van KPN) beoordeeld of ze in aanmerking komen voor ESF-subsidie.

De afdeling Subsidies van KPN beschikt over een duidelijk overzicht van trajecten waarvoor ESF-subsidies aangevraagd kunnen worden. Bovendien beschikt KPN over de bijbehorende bewijslast die benodigd is voor de subsidieaanvraag.