OTIB

Excursielespakket demonstratiewoningen leerlingen mbo

Klant

Opleidings- en ontwikkelingsfonds Technisch InstallatieBedrijf

OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. De technische installatiebranche is met ruim 10.000 werkgevers en bijna 136.000 werknemers één van de grootste branches van Nederland.

OTIB ondersteunt werkgevers en werknemers uit de branche bij het (verder) ontwikkelen van hun kennis en vakmanschap. Ook wil OTIB jong en oud kennis laten maken met de branche.

Om deze missie waar te maken heeft OTIB een visie voor de lange termijn ontwikkeld met de volgende kernelementen:

 • Kennis ontwikkelen, managen en delen
 • Borgen van de kennisinfrastructuur
 • Goed en aantrekkelijk beroepsonderwijs.
 • Instroom bevorderen en borging van voldoende praktijkleerplaatsen.
 • Werknemers binden aan de branche
Vraag

Excursiepakket leerlingen vmbo en mbo

OTIB heeft in het kader van het project Technologie Thuis Nu! een eerste demonstratiewoning gerealiseerd. OTIB wil deze woningen tevens gebruiken om aankomende beroepsbeoefenaars in de installatiebranche (en indirect ook in de zorg) te stimuleren met een andere bril te kijken naar hun klant en hun beroep. Ze heeft de woning daarom enige tijd geleden opengesteld voor excursies voor leerlingen uit het vmbo. Hiervoor is een excursielespakket ontwikkeld waarmee scholen de excursie zelf kunnen begeleiden. OTIB is hierover erg tevreden en wil graag dat ook leerlingen van mbo-opleidingen techniek en zorg de demonstratiewoningen kunnen bezoeken.

OTIB verzocht daarom Float Onderwijspartners een ontwerp te maken van een excursielespakket voor de mbo-opleidingen techniek en zorg (niveau 3 en 4). Float heeft ons gevraagd hierbij de rol van meewerkend projectleider op zich te nemen.

Project Technologie Thuis Nu!

OTIB heeft in het kader van het project Technologie Thuis Nu! een eerste demonstratiewoning gerealiseerd en gaat op korte termijn een tweede bouwen. In deze proefwoningen wordt gedemonstreerd hoe bestaande technologische mogelijkheden innovatief kunnen worden toegepast, zodat oudere en/of minder valide mensen thuis kunnen (blijven) wonen. OTIB heeft daarbij de vitale 55 plusser op het oog of mensen met een beperking die het thuis wonen belemmert (visueel of anderzijds).

 

Klik op de onderstaande afbeelding om door de aangepaste woning te lopen.

 

 

 

 

 

Aanpak

Uitgangspunt

OTIB heeft positieve ervaringen met het excursiepakket zoals dat op dit moment wordt gebruikt door vmbo-leerlingen. Daarom is gekozen om de methode zoals nu gehanteerd in grote lijnen te handhaven. Aanvullend hierop moest een script voor ondersteunend videomateriaal worden ontwikkeld.

Projectteam

Het projectteam bestond uit een onderwijskundig ontwikkelaar, een inhoudsdeskundige van OTIB en Kusoma als meewerkend projectleider. Wij hadden hierbij de volgende verantwoordelijkheid:

 • Aansturing van de ontwikkelaar

 • Afstemming met de opdrachtgever

 • Waarborgen van de kwaliteit van de op te leveren materialen

 • Waarborgen van de planning.

Werkwijze

Onze aanpak was als volgt:

1.       Doelgroepanalyse:

We zijn gestart met een doelgroepanalyse om de specifieke kenmerken van mbo-leerlingen zorg en techniek in kaart te brengen.

2.       Ontwerp en projectplan:

Naar aanleiding van de analyse hebben we gekeken op welke punten het huidige pakket aangepast moet worden. Zo moest onder andere het taalgebruik, de grafische ondersteuning en de moeilijkheidsgraad van de opdrachten afgestemd worden op de nieuwe doelgroep. Op basis hiervan hebben we een ontwerp gemaakt en een projectplan opgesteld.

3.       Ontwikkeling:  

We hebben vervolgens het excursielespakket ontwikkeld. Dit bestaat uit een docentenhandleiding, werkboek, beoordelingsinstructie en filmscripts voor ondersteunend videomateriaal.

Resultaat

Mbo-excursielespakket

Het resultaat was een mbo-excursielespakket dat geschikt is voor derde- en vierdejaars mbo-leerlingen van de opleidingen (installatie)techniek en zorg en welzijn. Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een docentenhandleiding

 • een excursiewerkboek met casus en bijhorende opdrachten

 • beoordelingsinstructie

 • twee filmscripts