SLO

Aansturen ontwikkelteam Educatieve cd-rom Spieren

Klant

Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling

SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Al 35 jaar geeft SLO inhoud aan leren en innovatie in de driehoek beleid, wetenschap en onderwijspraktijk. De kern van hun expertise betreft het ontwikkelen van doelen en inhouden van leren, voor vele niveaus, van landelijk beleid tot het klaslokaal. Ze doen dat in interactie met vele uiteenlopende partners uit kringen van beleid, schoolbesturen en -leiders, leraren, onderzoekers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (ouders, bedrijfsleven, e.d.).

Ondersteuning

Zo zijn ze in staat leerplankaders te ontwerpen, die van voorbeelden te voorzien en te beproeven in de schoolpraktijk. Met hun producten en adviezen ondersteunen ze zowel beleidsmakers als scholen en leraren bij het maken van inhoudelijke leerplankeuzes en het uitwerken daarvan in aansprekend en succesvol onderwijs.

Vraag

Ontwikkelen interactieve cd-rom

Binnen de opleiding Uiterlijke Verzorging vormde het onderdeel Spieren een struikelblok voor veel leerlingen. Het onderdeel werd op de traditionele manier aangeboden. Dat betekende klassikaal met ondersteuning van een lesboek met (medische) tekeningen. Om het onderwerp gemakkelijker en leuker te maken voor leerlingen is besloten het onderdeel op een andere, interactieve manier in de vorm van een cd-rom aan te bieden. Hierbij werd gebruik gemaakt van software dat reeds door de SLO was ontwikkeld.

 

Aanpak

1.       Opzetten en coördineren projectteam

Het projectteam bestond onder meer uit docenten uiterlijke verzorging, een tekenaar, een programmeur, een onderwijskundige en een coördinator. Kusoma had de rol van onderwijskundige en coördinator. Onze voornaamste taken waren:

  • maken en bewaken van de projectplanning

  • zorgdragen voor het ontwerp

  • aansturen van het projectteam

  • enthousiasmeren en instrueren van de docenten

  • organiseren van tweedaagse bijeenkomsten

  • garanderen van de gewenste onderwijskundige kwaliteit

 2.       Opstellen projectplan en -planning

In nauwe samenwerking met de docenten is een ontwerp van de cd-rom gemaakt, waarin de precieze inhoud, vormgeving en didactische elementen werden vastgelegd. Op basis hiervan is een projectplanning gemaakt, waarin de taakverdeling en planning werd beschreven.

3.       Aansturing en overleg

Aangezien de leden van het projectteam verspreid over het land woonden, werkte iedereen vanuit eigen huis of kantoor. Aansturing gebeurde voornamelijk telefonisch en per e-mail.  Iedere twee tot drie maanden organiseerden we een tweedaagse, waarin het hele projectteam samenkwam. Tijdens deze bijeenkomsten werd de voortgang besproken, werden ervaringen en ideeën uitgewisseld en leerden we de docenten hoe ze goede didactische teksten moesten schrijven.

Na de bijeenkomst werkte iedereen thuis weer verder aan zijn/haar onderdelen. Wij ondersteunden de docenten en andere betrokkenen via telefoon en mail en bewaakte de kwaliteit en planning.

Resultaat

Interactieve cd-rom Spieren

Het resultaat bestaat uit een cd-rom, met behulp waarvan de leerlingen op een interactieve en leuke manier zich de spieren uit het menselijk lichaam eigen kunnen maken.

In de cd-rom wordt onder andere gebruik gemaakt van videobeelden waarin een bodybuilder de verschillende spieren laat zien, sleepoefeningen waarbij de leerlingen de spieren naar de juiste plaats in het lichaam moeten slepen en een eindspel waarin de leerlingen moeten proberen een zo hoog mogelijke score te behalen door de juiste spieren op te vangen.