Techvisie

Implementatie STAP 1

Klant

Uitzendorganisatie technische sector

Techvisie is een landelijk werkende uitzendorganisatie in de technische sector. Vanuit de hoofdvestiging in Deventer wordt er sinds tien jaar gewerkt met zowel Nederlands als Duits personeel. In totaal zijn er zes vestigingen in Nederland die zich samen inzetten om vragen naar werk en/of personeel te beantwoorden.

Techvisie heeft circa 1000 vakmensen in dienst die werken bij klanten in heel Nederland, voornamelijk in installatietechniek, bouw, afbouw en metaaltechniek. Ze zijn niet alleen gespecialiseerd in het uitzenden van technisch personeel maar hebben ook veel ervaring op het gebied van detachering en werving & selectie.

Vraag

Pilot STAP 1

Techvisie is een innovatieve organisatie die haar processen graag optimaliseert, waaronder haar administratieve processen. STAP 1, een door ons ontwikkelde applicatie waarbij visueel zoeken centraal staat, lijkt hierbij goed aan te sluiten. Daarom heeft Techvisie Kusoma gevraagd een pilot te doen met STAP 1 om de applicatie in de praktijk te testen. De pilot omvat de twee handleidingen van de softwareprogramma’s Home en Feepack.

Handleidingen Home en Feepack

Techvisie maakt voor haar administratie gebruik van de softwareprogramma’s Home en Feepack. Voor deze programma’s zijn door Techvisie een tweetal handleidingen ontwikkeld, waarin wordt beschreven hoe de medewerkers met Home resp. Feepack zouden moeten werken. De handleidingen worden gebruikt om mensen op te leiden, als naslagwerk en om de aanwezige kennis te borgen. Techvisie wil testen of door STAP 1 de informatie in de handleidingen makkelijker te ontsluiten is.

Aanpak

Om tot een succesvolle implementatie van STAP 1 te komen was onze aanpak als volgt:

1.       Inventarisatie

Er zullen 35 medewerkers met STAP 1 gaan werken, verdeeld over 4 vestigingen in Nederland. Om tot de best passende inrichting van STAP 1 te komen, hebben we:

  • een analyse uitgevoerd van de twee handleidingen

  • de toekomstige wensen voor gebruik van STAP 1 in kaart gebracht

  • de technische randvoorwaarden beschreven.

2.       Ontwerp

Op basis van de inventarisatie werd een ontwerp gemaakt van de inrichting van STAP 1. Op die manier sluit STAP 1 goed aan bij de wensen en behoeften van Techvisie. In dit ontwerp beschreven we de omgevingen, modules en specifieke velden die voor Techvisie in STAP 1 opgenomen worden.

3.       Technische realisatie

Na goedkeuring van Techvisie hebben we het ontwerp gerealiseerd en STAP 1 ingericht voor Techvisie.

4.       Inrichten kaders en invoeren inhoud

Aangezien Techvisie zelf de inhoud wilde invoeren in STAP 1, hebben wij alleen het kader ingericht. Techvisie ging hier vervolgens mee aan de slag.

5.       Training en oplevering

Na de technische realisatie en inrichten van de kaders, hebben we een training verzorgd voor de auteurs van Techvisie. Doel van de training was de auteurs met STAP 1 te leren werken en ze op weg te helpen de inhoud in te voeren in STAP 1. De gebruikerstrainingen werden door Techvisie zelf verzorgd. De training vormde meteen het moment van oplevering.

6.       Evaluatie

Na afloop van de pilotperiode werd de pilot geëvalueerd. Op basis hiervan werd besloten of het gebruik van STAP 1 binnen Techvisie zou worden voortgezet en/of uitgebreid.

Resultaat

STAP 1-inrichting op maat, auteurstraining en online training

STAP 1 is op maat ingericht voor Techvisie. Er is tevens een auteurstraining verzorgd zodat de auteurs goed konden werken met STAP 1. Daarnaast is er een online training ter beschikking gesteld voor de medewerkers.

1.       STAP 1-inrichting op maat

Voor de pilot werd STAP 1 als volgt ingericht:

 Gebruikersomgeving

In deze omgeving konden de medewerkers informatie zoeken en lezen.  De gebruikersomgeving bestond uit vier modules:  Onderdelen, Werkinstructies, Uitleg en Bestaande documentatie.

 Auteursomgeving

In deze omgeving konden de auteurs informatie toevoegen, wijzigen of verwijderen. De auteursomgeving bestond uit zes modules:  Afbeeldingen uploaden, Bestanden uploaden, Onderdelen, Werkinstructies, Uitleg, Bestaande documentatie

 Administrator

In deze omgeving kon de administrator gebruikers aanmaken of verwijderen en rechten toekennen aan gebruikers. De Administrator bestond uit twee modules: Gebruikers en Rollen

 2.       Auteurstraining

Kusoma heeft een praktijkgerichte training verzorgd voor de auteurs van Techvisie. Deze training werd gehouden bij Kusoma.

 3.       Online training STAP 1

De gebruikers, auteurs en administrator kregen de beschikking over een online training die ze vanuit STAP 1 konden volgens. Met behulp van deze training konden de medewerkers zelfstandig met de verschillende modules van STAP 1 leren werken.