Vopak

Projectleiding ontwikkeling basiscursus operators

Klant

Aanbieder opslag- en doorvoerfaciliteiten

Vopak is de grootste onafhankelijke aanbieder van opslagfaciliteiten voor vloeibare bulkgoederen, zoals chemicaliën, olieproducten, petrochemische producten, biobrandstoffen, vloeibare gassen en plantaardige oliën. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Rotterdam, Nederland.

Grote speler in de markt

Vopak heeft bijna 400 jaar ervaring op het gebied van opslag en doorvoer. De jaaromzet is 1,1 miljard euro (2010). Aandelen van Vopak zijn genoteerd aan de Amsterdamse effectenbeurs (AMX). In totaal werken wereldwijd ruim 5.700 mensen bij Vopak en de diverse joint ventures.

Vopak is actief in 30 landen, waar men op 79 terminals zorgt voor alle faciliteiten die nodig zijn voor opslag en doorvoer. De terminals zijn in alle werelddelen te vinden en verbinden door hun strategische locaties de belangrijkste scheepvaartroutes. De totale opslagcapaciteit is 25,3 miljoen kubieke meter. In 2012 is de opslagcapaciteit vergroot tot circa 30 miljoen kubieke meter.

Vraag

Basisopleiding operators

Vopak wilde voor vijf van haar terminals in de regio Rotterdam één basisopleiding voor de operators op deze terminals. De basisopleiding diende als bedrijfsspecifieke aanvulling op de bestaande opleidingen en trainingen.

LCMS

Om één basisopleiding mogelijk te maken, was besloten de opleiding in de vorm van e-learning aan te bieden. In een voortraject had Vopak gekozen voor het systeem Outstart Evolution LCMS. Dit systeem moest echter nog ingeregeld en ingericht worden.

Vraag

In gezamenlijk overleg is een project gestart voor de ontwikkeling van de basisopleiding en de inrichting en inhoudelijke invulling van het LCMS. Wij werden gevraagd de rol van projectleider op ons te nemen. We waren tevens verantwoordelijk voor het ontwerp en de inhoudelijke ontwikkeling van de basisopleiding en de onderwijskundige inrichting van het LCMS.

Aanpak

Projectteam

Het projectteam bestond uit de volgende deelnemers:

 • drie auteurs

 • een fotograaf

 • inhoudsdeskundigen

 • intern projectleider van Vopak

 • systeembeheerder die zich richtte op de technische inrichting en implementatie van het LCMS.

Wij waren verantwoordelijk voor de aansturing van de auteurs en de fotograaf. Om de operators zo weinig mogelijk te belasten en voor duidelijkheid te zorgen, ware wij het aanspreekpunt voor beide partijen en zorgden we voor de afstemming.

 Werkwijze

Onze aanpak was als volgt:

1.       Schrijven projectplan

We zijn gestart met een inhoudsanalyse en een behoefteanalyse. Op basis hiervan hebben we een projectplan geschreven, waarin we onder andere hebben vastgelegd:

 • taakverdeling

 • planning

 •  afhankelijkheden

 2.       Ontwikkeling

Aan de hand van het projectplan hebben wij een getailleerd ontwerp gemaakt van de opleiding en de inrichting van Outstart Evolution. De auteurs hebben vervolgens het ontwerp verder uitgewerkt, de inhoud ingevoerd in Outstart Evolution en fotosuggesties gedaan. Hierdoor kon de fotograaf nog tijdens het ontwikkelproces de benodigde foto’s maken en aanleveren.

Resultaat

Opleidingsmateriaal en naslagwerken

Het materiaal wordt gebruikt door meer dan 400 operators op de vijf terminals in de regio Rotterdam. Het is opleidingsmateriaal voor beginnende operators en daarnaast een naslagwerk voor de ervaren operators. Het is ontwikkeld in LCMS Outstart Evolution 2006.

Belangrijkste kenmerken

De belangrijkste kenmerken van het opleidingsmateriaal en de naslagwerken zijn:

 1.       Taakgerichte opzet

Door de taakgerichte opzet kunnen operators de inhoud tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden eenvoudig toepassen en tevens gebruiken als naslagwerk.

2.       Visueel

Waar mogelijk zijn de teksten voorzien van beeldmateriaal dat op maat is gemaakt door de fotograaf. Deze visuele ondersteuning heeft verschillende voordelen:

 • Het materiaal wordt aantrekkelijker en herkenbaarder voor de operator

 • De teksten zijn sneller te begrijpen

 • Als de operator later nog iets wil nazoeken zijn de teksten sneller terug te vinden

3.       Kort en krachtig

De teksten zijn kort en actiegericht geschreven volgens een uniforme heldere structuur. Dit betekent:

 • Actieve zinnen

 • Veel aandacht voor feedback en controles

 • Geen overbodige informatie.