VTL

VTL

Ontwikkelen kwalificatiedossiers

 

Klant

Het VTL Kenniscentrum Transport & Logistiek zorgt voor een adequate aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven binnen de sector, met als doel het borgen van in- en doorstroom van gemotiveerde werknemers. In ons land werken onderwijs en bedrijfsleven samen aan goed voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs. Leerbedrijven, scholen en leerlingen vervullen daarbinnen elk hun eigen rol. Het VTL Kenniscentrum Transport & Logistiek vormt de verbindende schakel tussen al deze partijen. 

 

Vraag

BaggerenVoor de nieuwe kwalificatiestructuur moesten alle kenniscentra kwalificatiedossiers (kd’s) ontwikkelen volgens een vernieuwd format. VTL heeft Kusoma gevraagd te ondersteunen bij de ontwikkeling van de dossiers:

 1. Baggermeester
 2. Maritiem Waterbouwer

 

Aanpak

shutterstock_1573904Bij het ontwikkelen van de kwalificatiedossiers hanteerden wij de volgende werkwijze:

 1. Inventariseren status

  Allereerst inventariseerden dan op hoofdlijnen wat de huidige status was, wie er bij betrokken waren en eventuele bijzonderheden.
 2. Ontwikkelen concept

  Op basis van verzamelde informatie, input van anderen, opmerkingen van Coördinatiepunt Colo en onze eigen onderwijskundige expertise, ontwikkelden wij een nieuw concept van het kwalificatiedossier.
 3. Expertgroepen

  Om te toetsen of de inhoud van het kwalificatiedossier overeenkwam met de eisen van het werkveld en de mogelijkheden van het onderwijs, hebben wij diverse bijeenkomsten met expertgroepen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten gaven vertegenwoordigers vanuit zowel werkveld als onderwijs hun mening over het concept. Aanvullingen en verbeteringen die hierin naar voren kwamen, pasten wij aan in het betreffende kwalificatiedossier.
 4. Toets door Coördinatiepunt

  Elk kwalificatiedossier moest wettelijk worden goedgekeurd door het Coördinatiepunt. Op- en aanmerkingen vanuit het Coördinatiepunt hadden in het algemeen alleen betrekking op de invulling van het format, niet op de inhoud zelf. Eventuele opmerkingen hebben wij verwerkt, waarna het kd werd goedgekeurd.

 

Resultaat

shutterstock_7828174VTL heeft kwalificatiedossiers kunnen opleveren die herkenbaar waren voor het werkveld en uitvoerbaar voor het onderwijs. De kd’s zijn bovendien goedgekeurd door het Coördinatiepunt, waarmee VTL aan haar wettelijke verplichting heeft voldaan.

Als voorbeeld vindt u hier het kwalificatiedossier van de Maritiem Waterbouwer: KD Maritiem Waterbouwer.