Kusoma Opleiding & Advies

Voor een hoger opleidingsrendement!

Visie

Onze visie: duurzaam opleiden

Wij zien dat de huidige manieren van opleiden niet voldoen:

  • Opleidingen kosten veel tijd en geld;
  • Het rendement van opleidingen is laag (80% is in no-time vergeten);
  • Er is niet tot nauwelijks sprake van een langetermijneffect. 

Dat moet en kán anders!

Waarom wordt er zoveel geïnvesteerd in opleidingen en accepteert iedereen dat het grootste deel van de inhoud na korte tijd weer vergeten is? Dat moet anders, en wij weten hoe! Wij richten opleidingen daarom anders in dan andere bureaus. 

De medewerker en zijn werk centraal

Opleiden heeft als doel medewerkers in staat te stellen hun taken op de werkvloer nóg beter uit te voeren. Een opleiding heeft echter pas effect als deze aansluit bij de deelnemer. Wij stellen daarom niet de opleiding, maar de medewerker en zijn werk centraal. Geen algemene opleiding waarbij de deelnemer zelf de transfer moet zien te maken, maar een continue koppeling met de dagelijkse werkpraktijk.

Pre-up vormt de basis

Een pre-up is een moment voorafgaand aan de opleiding waarin alvast contact is met de deelnemers. Hierdoor kun je inzicht krijgen in behoeften, verwachtingen en kennisniveau van de deelnemers. Je kunt dit kennisniveau vervolgens ‘gelijktrekken’ door voorafgaand aan de (klassikale) opleiding opdracht te geven al bepaalde informatie te bestuderen of een opdracht te laten uitvoeren. Zo kun je deelnemers enthousiasmeren voor de opleiding en tegelijkertijd de trainer ontlasten, doordat hij de opleiding al van tevoren kan aanpassen aan de deelnemers.

Opleidingen 80% ingekort

De capaciteit van het menselijk geheugen is beperkt, daarom kunnen deelnemers niet alles uit het hoofd leren. Dit hoeft ook helemaal niet. Wij halen de 80% die toch weer vergeten wordt uit de opleiding. In de opleiding richten we ons puur op de 20% die deelnemers wel uit het hoofd moeten weten. Dit bespaart een hele hoop tijd én geld.

De 80% die we uit de opleiding halen, ontsluiten we op een andere manier. Op de meeste werkplekken beschikt men over pc’s, tablets en smartphones. We maken informatie daarom toegankelijk via goede (digitale) naslagwerken, platforms en chatfuncties. En leren de deelnemers hiermee om te gaan. De medewerker beschikt zo over de juiste informatie op het moment dat hij het nodig heeft. Het voordeel van deze opzet is dat opleidingen geen momentopname meer zijn, maar dat het leren continu doorgaat. 

Voortdurende monitoring

Door een goede monitoring te integreren in de opleiding, zorg je ervoor dat werknemers het geleerde optimaal in praktijk blijven brengen. Als manager of opleidingsadviseur heb je continu inzicht in het effect van de opleiding en heb je grip op de transfer naar de praktijk. Tegelijkertijd kun je elk moment controleren of de aangeboden informatie nog up-to-date is.

Duurzaam opleiden is dé oplossing!

Met onze aanpak richten we ons op het creëren van duurzame opleidingen. Opleidingen die niet meer tijd, geld en inspanning kosten dan strikt noodzakelijk is en waarbij de transfer naar de praktijk perfect is:

  • geldwinst, vanwege goedkopere en kortere opleidingen;
  • tijdwinst, omdat er minder dagen ‘verloren’ gaan aan opleiden;
  • een hoger opleidingsrendement, dus meer toegevoegde waarde voor uw organisatie;
  • gemotiveerde medewerkers.

Taakcentraal Opleiden