Kusoma Opleiding & Advies

Voor een hoger opleidingsrendement!

Oplossingen

shutterstock_9053839

Oplossingen

U kunt uiteraard bij ons terecht voor effectieve opleidingstrajecten, passende adviezen en andere vraagstukken op het gebied van kennismanagement en duurzaam opleiden. Enkele speerpunten:

2-traps leerdoelen

We hebben gemerkt dat de huidige leerdoelen niet voldoen. Ze leiden niet tot efficiënte opleidingen waar mensen lang wat aan hebben. Op dit moment hebben leerdoelen vaak de vorm: ‘Aan het einde van deze opleiding weet of kun je’ en dan volgt een waslijst met wat je allemaal moet weten of kunnen. Dat is vreemd. Het gaat er immers niet om dat je iets weet of kunt aan het einde van de opleiding, maar dat je het weet of kunt op het moment dat je het nodig hebt.

Wij hebben daarom 2-traps leerdoelen ontwikkeld. In het kort werkt dit als volgt.

  1. De eerste trap omvat WAT iemand moet weten en heeft de vorm van taken. Die volgen vaak uit het functieprofiel of een taakanalyse. Bijvoorbeeld: ‘Deze opleiding zorgt ervoor dat de deelnemer op het gewenste moment een nieuwe klant kan opvoeren in het administratiesysteem.’ Of: ‘Deze opleiding zorgt ervoor dat de deelnemer op het gewenste moment de juiste mengkleur kan bepalen’.
  2. De tweede trap omvat vervolgens HOE iemand aan de kennis en kunde komt die hij nodig heeft om deze taak uit te kunnen voeren. Moet hij het uit zijn hoofd weten of kan hij het opzoeken of navragen? En zo ja, waar of bij wie? Neem bijvoorbeeld de taak dat de deelnemer de juiste mengkleur kan bepalen. De tweede trap hierbij zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat hij hiervoor globaal moet begrijpen hoe het mengproces van verf eruit ziet en dat hij met behulp van de handleiding de Spectrophotometer moet kunnen gebruiken.

Door leerdoelen op deze manier te formuleren krijgt u een opleiding die naadloos aansluit bij de praktijk. Een opleiding die duurzaam is en die langer meegaan dan het opleidingsmoment zelf. Waarvan u lang de vruchten kunt plukken. 

Opleidingen (vorm)geven volgens scrum

Kusoma werkt sinds enkele maanden volgens de scrum-methode en dit bevalt ons erg goed. Scrum komt uit de IT en wordt gebruikt om op een flexibele manier software te bouwen. Dus niet eerst alles bedenken en ontwerpen, dan een hele tijd bouwen en dan testen. Bij scrum is denken, ontwerpen, bouwen en testen geïntegreerd. Het gaat hand in hand. Hierdoor kun je vlekkeloos inspelen op veranderende behoeften en voortschrijdend inzicht.

We weten zeker dat scrum ook voor het ontwikkelen van opleidingen een uitkomst is. Hoe vaak gebeurt het niet dat de exacte inhoud nog niet bekend is terwijl er al wel ontwikkeld moet worden om alles op tijd klaar te krijgen? Of dat een veranderproces toch in delen wordt uitgerold waardoor het opleidingsplan verandert? Met de scrum aanpak maakt dat allemaal niet uit. Je kijkt gewoon per sprint (een periode van ongeveer 2 weken) wat op dat moment de meeste waarde heeft, wat voldoende concreet is en wat dus uitgewerkt kan worden. Met scrum ben je enorm flexibel. Omdat er na iedere sprint een stuk werkende opleiding wordt opgeleverd, kan direct getest of bijgestuurd worden. Je kunt zelfs al direct met opleiden beginnen!

We willen ook experimenteren met het geven van opleidingen volgens scrum. Waarom zou je bij voorbaat al precies moeten weten wat je wanneer gaat leren? Met behulp van scrum kunnen we flexibele leerprocessen realiseren.

Mensen inspireren

We hebben gemerkt dat we met onze ideeën ook andere mensen kunnen inspireren. U kunt ons daarom boeken als spreker, sparringpartner, discussieleider, vreemde eend of voor een inspirerende workshop.

Denktank

We zijn ook lid van een denktank. De denktank bestaat uit een aantal organisaties in de techniek, leerprofessionals en ICT-specialisten en heeft als doel vraagstukken op te lossen met betrekking tot kennismanagement. De voorlopige naam van de denktank is Learning Garden. Dus: worstelt u met de vraag hoe je kennis nu het beste kunt stroomlijnen in je organisatie? Hoe je kennis het beste kunt delen? Of een systeem alle problemen zou oplossen en zo ja welke voor u het meest geschikt is? Leg uw vraag voor aan de denktank en het antwoord volgt!