Defensie Korps Mariniers

Training Outstart Evolution 2006

Klant

Qua Patet Orbis

Het Korps Mariniers is een onderdeel van de Koninklijke Marine en is opgericht in 1665 op initiatief van Admiraal Michiel de Ruyter en Raadspensionaris Johan de Witt. De mariniers zijn uiterst gedisciplineerde zeesoldaten en worden opgeleid om te opereren waar ook ter wereld, onder de zwaarste omstandigheden. De wapenspreuk van dit korps luidt dan ook: “Qua Patet Orbis” – zo wijd de wereld strekt.

Oorspronkelijk is het Korps Mariniers opgericht omdat er behoefte was aan een eenheid die vijandelijke schepen kon enteren. Alhoewel het Korps Mariniers van vandaag veel breder wordt ingezet, is deze taak nog steeds actueel. In het kader van internationale rechtshandhaving kunnen mariniers worden ingezet om op zee schepen te betreden met of zonder medewerking van de betreffende scheepsbemanning. Ook zijn er vandaag de dag nog steeds mariniers geplaatst aan boord van een aantal schepen van de Koninklijke marine.

De opdracht van het Korps

De opdracht van het Korps Mariniers is als volgt geformuleerd: “Het leveren van een bijdrage aan de gevechtskracht van de Koninklijke Marine met amfibisch getrainde, snel inzetbare, lichte infanterie-eenheden die in staat zijn waar ook ter wereld operaties uit te voeren ter bescherming en ondersteuning van de belangen van het Koninkrijk en in het kader van het handhaven van de internationale vrede en veiligheid.” Dit moet zowel in nationaal verband als in NAVO-, VN- of enig ander internationaal verband kunnen plaatsvinden.

Vraag

Ontwikkelen en verzorgen adviestrainingen Outstart Evolution

Het korps Mariniers in de Van Ghentkazerne in Rotterdam werkt nu vijf jaar met Outstart Evolution, versie 2006. Gedurende die periode is de content ongewijzigd gebleven. De instructeurs hebben aangeven Outstart Evolution graag effectiever te willen inzetten tijdens hun trainingen. Kusoma is gevraagd hiervoor adviestrainingen te verzorgen om duidelijk te krijgen hoe dit bereikt kan worden. Deze adviestrainingen vinden direct aansluitend op een tweedaagse basistraining Outstart Evolution plaats.

De eerste adviestraining zou binnen drie dagen na start van het project plaats moeten vinden, de tweede een of twee weken daarna. Deze korte termijn was voor ons geen probleem.

Aanpak

 Inventarisatie, ontwerp, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie

Onze aanpak was als volgt:

1.       Inventarisatie

Allereerst hebben we een analyse uitgevoerd van de huidige en de gewenste situatie. We hebben onder meer in kaart gebracht:

  • Het aantal deelnemers

  • Ervaring met Outstart Evolution

  • Concrete vragen

  • Wensen

Daarnaast hebben de technische en organisatorische randvoorwaarden in kaart gebracht. Gezien het korte tijdsbestek van het project vond de inventarisatie voornamelijk telefonisch en per email plaats.

2.       Ontwerp en ontwikkeling

Jaren geleden hadden we reeds met Outstart Evolution gewerkt, dus in korte tijd hebben we ons het programma weer eigen kunnen maken. Op basis van de inventarisatie hebben we vervolgens de adviesvragen uitgewerkt en de inhoud en werkvorm van de beide trainingsdagen uitgewerkt. Uit de adviesvragen kwam naar voren dat de meeste vragen lagen op het vlak van ‘Content beoordelen en herstructureren’. Dit werd dan ook de basis van de adviestraining.

3.       Uitvoering

Beide trainingsdagen vonden in de Van Ghentkazerne in Rotterdam plaats, met een tussenperiode van een week. We hadden hiervoor de beschikking over trainingslaptops met een trainingsomgeving van Outstart Evolution. Hierin waren de data van het Korps Mariniers opgenomen, zodat met bekende gegevens werd gewerkt en er geen transferproblemen zouden ontstaan.

4.       Evaluatie

Na afloop werd het project geëvalueerd.

Resultaat

Tweedaagse adviestraining op maat

Het resultaat bestond uit een tweedaagse adviestraining, waarin concreet op vragen van de cursisten ingegaan werd. Een echte maatwerktraining dus.

Voor de adviestraining hebben we de volgende materialen ontwikkeld:

  • PowerPoint presentatie ‘Content beoordelen en structureren in Evolution’

  • Opdrachten

  • Stappenplan ‘Aanpassen content in Evolution 2006′

 

 

Contact

E-mail: info@kusoma.nl
Sietske: 06-41010478

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin