Horizon College

Inrichting opleiding Elektrotechniek

Klant

Regionaal Opleidingen Centrum

ROC Horizon College is een Regionaal Opleidingen Centrum in het noorden van Noord-Holland.

Er worden opleidingen, cursussen en bedrijfstrainingen gegeven binnen diverse sectoren, zowel voltijd als deeltijd.

Vraag

Aansturing ontwikkeltraject opleiding Elektrotechniek

ROC Horizon College is bezig met de invoering van competentiegericht onderwijs. Zo ook bij de opleiding Elektrotechniek, op niveau BOL4. De opleiding wordt gegeven op twee locaties: Heerhugowaard en Hoorn.

We kregen de vraag om de opleiding Elektrotechniek in samenspraak met de docententeams van de twee locaties vorm te geven. Er is namelijk sprake van onduidelijkheid:

  • Waar moeten ze beginnen?

  • Hoe moet de opleiding eruit komen te zien?

  • Hoe verhoudt de opleiding zich tot de opleidingen Elektrotechniek op niveau 2 en 3?

 Bovendien is er nauwelijks sprake van overleg tussen beide locaties, wat de zaken bemoeilijkt.

Aanpak

Inventarisatie, inhoudsbepaling, opstellen bouwplannen

Onze aanpak was als volgt:

 1.       Uitvoeren inventarisatie

Allereerst hebben we een inventarisatie uitgevoerd: welke informatie was al aanwezig, welke acties waren al ondernomen? Samen met de opleidingsmanager en met een afgevaardigde van beide locaties hebben we de status van de huidige opleiding geanalyseerd.

 2.       Bepalen globale inhoud opleiding

Het was nog niet duidelijk op welke kwalificatiedossier de opleiding gebaseerd zou worden. We hebben daarom een bijeenkomst georganiseerd waarbij alle docenten Elektrotechniek (beide locaties samen) aanwezig waren. Hierin is bepaald hoe de opleiding er globaal uit zou moeten zien en op welke kwalificatiedossiers deze gebaseerd zou worden. Op basis hiervan konden ook de uitstroomrichtingen bepaald worden.

 3.       Opzetten ontwikkelgroep

Vervolgens hebben we een ontwikkelgroep opgezet, die zich verder zou buigen over de meer gedetailleerde invulling van de opleiding. Deze ontwikkelgroep bestond uit twee docenten van elke locatie. Enerzijds om beide locaties in gelijke mate inspraak te bieden in de opleiding. Anderzijds om vanuit beide locaties één gezamenlijke opleiding te kunnen bieden en onderlinge afstemming te bevorderen.

 4.       Opstellen bouwplannen eerste leerjaar

De docenten uit de ontwikkelgroep hebben in samenwerking met de andere docenten in hun team bouwplannen opgesteld voor het eerste leerjaar. Hierin werd duidelijk wanneer welke onderwerpen aan bod zouden komen en welke prestaties en projecten hierbij hoorden. Ze gaven tevens aan welke onderdelen van werkprocessen en competenties hiermee behaald werden.

Tenslotte is een aparte ontwikkelgroep opgezet om zaken met betrekking tot onder meer didactiek en leerlingbegeleiding af te stemmen en vast te leggen.

Resultaat

Invulling opleiding en verbeterde samenwerking

Door onze inzet zijn de volgende resultaten behaald:

1.       Invulling opleiding Elektrotechniek

Na afloop van onze begeleiding was voor zowel het management als de docententeams duidelijk hoe de opleiding eruit zou gaan zien: voor de gehele opleiding globaal, voor het eerste leerjaar gedetailleerd ingevuld in bouwplannen.

 2.       Verbeterde samenwerking

Door de door ons geïnitieerde overlegstructuur en de gezamenlijke uitvoering van de opleiding is de samenwerking en afstemming tussen de locaties Hoorn en Heerhugowaard verbeterd.

Contact

E-mail: info@kusoma.nl
Sietske: 06-41010478

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin