ID College

Ontwikkelen onderwijsproducten en leereenheden

Klant

Opleidingen en cursussen

ROC ID College is een regionaal opleidingencentrum met vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Katwijk, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. Behalve middelbaar beroepsonderwijs verzorgen ze ook cursussen voor volwassenen.

Studenten kiezen hun toekomst

De letters ID staan voor individu en identiteit. Studenten maken hun eigen keuzes. Keuzes die bij hen passen en waar ze trots op kunnen zijn. Studenten leren bij ons niet alleen een vak, maar ontwikkelen zich ook persoonlijk en leren hun weg te vinden in de maatschappij.

 

Vraag

Leereenheden en onderwijsproducten

ID College heeft enige tijd geleden haar onderwijsmodel ontworpen: Flex-ID. Dit model is gebaseerd op het 4C/ID-model. Er wordt daarom hard gewerkt aan de (her)inrichting van de onderwijsprogramma’s volgens dit model. Er is echter sprake van een achterstand. Dit geldt voor de domeinen Zorg en Welzijn, maar vooral voor het domein Techniek. Bij de sector Techniek blijkt bovendien dat de technisch onderlegde docenten moeite hebben met het op papier zetten van ideeën. Het domein Techniek (& ICT)
kent 56 crebo’s (opleidingen), dus dit zijn er nogal wat.

Wij zijn gevraagd voor:

  • het bieden van ondersteuning bij het ontwikkelen van leereenheden en onderwijsproducten voor het domein Techniek en deze invoeren in de onderwijscatalogus. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met vaste ontwerpers van het betreffende domein.

  • het verbeteren van de teksten van de leereenheden en onderwijsproducten. Deze documenten zijn namelijk bedoeld voor de studenten, maar dit is nog niet altijd te zien aan het taalgebruik en de inhoud van bepaalde beschrijvingen.

 Het was hierbij van belang de werkzaamheden af te stemmen op de medeontwikkelaars uit het team. 


Aanpak

Opleidingen

Samen met de andere ontwikkelaars hebben we een verdeling gemaakt: wij hebben ons gericht op de opleidingen binnen de subdomeinen Elektrotechniek en Installatietechniek

Aanpak

Onze aanpak was als volgt:

1. Verzamelen input

Om de benodigde informatie bij elkaar te krijgen en erachter te komen waar precies de knelpunten zaten, hebben we input verzameld bij de ontwerpers van ID Colleg de opleidingsdirecteur en docenten

2. Informatie structureren

Deze informatie hebben we vervolgens gestructureerd, zodat we een overzichtelijk geheel kregen van alles wat er moest gebeuren.

3. Leereenheden en onderwijsproducten

Op basis hiervan hebben we leereenheden en onderwijsproducten ontwikkeld, beoordeeld en verbeterd. Deze bestonden uit de volgende onderdelen:

  • authentieke leeractiviteiten (ALA’s)

  • kennisgerichte cursussen (KGC’s)

  • vaardigheidsgerichte trainingen (VGT’s)

4. Verbeterslag teksten

Zowel inhoudelijk/onderwijskundig als communicatiekundig hebben we de teksten verbeterd, zodat de teksten werden afgestemd op de doelgroep (studenten, variërend van niveau 2 t/m 4)

5. Invoering onderwijscatalogus

Alle crebotrajecten, leereenheden en onderwijsproducten moesten worden ingevoerd in de digitale Onderwijscatalogus. Deze invoering hebben wij ook voor onze rekening genomen. De onderwijscatalogus is een nieuw systeem (Sharepoint) waarin de student alle informatie over een opleiding kan vinden.


Resultaat

Verbeterslag en invoering onderwijscatalogus

In korte tijd (slechts 6 weken) hebben we het volgende gerealiseerd:

  • Bij 5 crebo’s zijn van de opleidingen de leereenheden en onderwijsproducten geschreven en ingevoerd in de digitale Onderwijscatalogus
  • Er  is een inhoudelijke verbeterslag uitgevoerd
  • Er is een communicatieve verbeterslag uitgevoerd waarbij de teksten zijn afgestemd op de doelgroep

 De ontwikkelde leereenheden en onderwijsproducten zijn positief ontvangen door de docenten. Daarnaast  leverde het het ID College waardevolle feedback op m.b.t. processen binnen de diverse opleidingen en m.b.t. het nieuwe systeem.

Contact

E-mail: info@kusoma.nl
Sietske: 06-41010478

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin