Innovam

Innovam

Ontwikkelen kwalificatiedossiers en updaten EVC-instrumenten

 

Klant

AutotechniekInnovam is het kenniscentrum voor de mobiliteitsbranche, letterlijk en figuurlijk één van de meest dynamische branches. Innovam heeft als doel te zorgen voor voldoende gekwalificeerde medewerkers in de mobiliteitsbranche. Hiervoor ontwikkelt zij toonaangevende producten en diensten die de klanten helpen een gezonde toekomst tegemoet te gaan.

Vraag

shutterstock_6308665Voor Innovam hebben wij een tweetal projecten uitgevoerd:

 1. Ontwikkelen van kwalificatiedossiers
  Voor de nieuwe kwalificatiestructuur moesten alle kenniscentra kwalificatiedossiers (kd’s) ontwikkelen volgens een vernieuwd format. Innovam heeft Kusoma gevraagd te ondersteunen bij de ontwikkeling van de dossiers:
  • Autotechniek
  • Bedrijfsautotechniek
  • Tweewielertechniek
  • Verkoop Mobiliteitsbranche
 2. Updaten van EVC-instrumenten

Mede vanwege de vraag vanuit ROC’s wilde Innovam de bestaande EVC-instrumenten upgraden, zodat deze beter aansloten op het nieuwe format van de kwalificatiedossiers.

Aanpak

shutterstock_1573904Bij het ontwikkelen van kwalificatiedossiers hanteerden wij de volgende werkwijze:

 1. Inventariseren status

  Allereerst inventariseerden dan op hoofdlijnen wat de huidige status was, wie er bij betrokken waren en eventuele bijzonderheden.
 2. Ontwikkelen concept

  Op basis van verzamelde informatie, input van anderen, opmerkingen van Coördinatiepunt Colo en onze eigen onderwijskundige expertise, ontwikkelden wij een nieuw concept van het kwalificatiedossier.
 3. Expertgroepen

  Om te toetsen of de inhoud van het kwalificatiedossier overeenkwam met de eisen van het werkveld en de mogelijkheden van het onderwijs, hebben wij diverse bijeenkomsten met expertgroepen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten gaven vertegenwoordigers vanuit zowel werkveld als onderwijs hun mening over het concept. Aanvullingen en verbeteringen die hierin naar voren kwamen, pasten wij aan in het betreffende kwalificatiedossier.
 4. Toets door Coördinatiepunt

  Elk kwalificatiedossier moest wettelijk worden goedgekeurd door het Coördinatiepunt. Op- en aanmerkingen vanuit het Coördinatiepunt hadden in het algemeen alleen betrekking op de invulling van het format, niet op de inhoud zelf. Eventuele opmerkingen hebben wij verwerkt, waarna het kd werd goedgekeurd.

 
De EVC-instrumenten van Innovam bestonden uit een vragenlijst voor de deelnemer, vragenlijst voor de werkgever en beoordelingsformulier voor de assessor (de zogenaamde 360°-feedback). Bij het upgraden van deze instrumenten hebben we de volgende werkwijze gehanteerd:

 1. Ontwikkelen format

  Kusoma heeft voor de drie instrumenten een nieuw format opgezet, dat aansloot bij het nieuwe format van de kwalificatiestructuur. Dit hield onder meer in dat ook de prestatie-indicatoren (nieuw ten opzichte van de oude kwalificatiestructuur) een plek hebben gekregen in de instrumenten, en dat er rekening is gehouden met het onderdeel Leren, loopbaan en burgerschap.
 2. Matchen kerntaken, werkprocessen en competenties

  Voor elk EVC-traject hebben we overal de oude kerntaken vervangen door de nieuwe werkprocessen, de oude competenties vervangen door de nieuwe competenties en de bijbehorende prestatie-indicatoren vanuit het dossier ingevoegd. Hierbij heeft ook het onderdeel Leren, loopbaan een burgerschap een plaats gekregen. Daarna is bekeken welke beroepsspecifieke informatie vanuit de oude EVC-instrumenten overgenomen kon worden. Tenslotte hebben wij alle scoreformulieren aangepast.

 

Resultaat

130_200shutterstock_11106550_vierkantInnovam heeft kwalificatiedossiers kunnen opleveren die herkenbaar waren voor het werkveld en uitvoerbaar voor het onderwijs. De kd’s zijn bovendien goedgekeurd door het Coördinatiepunt, waarmee Innovam aan haar wettelijke verplichting heeft voldaan. Een voorbeeld van één van deze kwalificatiedossiers vindt u hier: KD Autotechniek

Verder beschikt Innovam over EVC-instrumenten die aansluiten op de herziene kwalificatiestructuur.

Contact

E-mail: info@kusoma.nl
Sietske: 06-41010478

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin