Kenteq

 Ontwikkelen praktijkopdrachtenKenteq_logo

Klant

Otib_5Kenteq is hét kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap. Het doel van Kenteq is bij te dragen aan hoogwaardig vakmanschap in de techniek. Door kennisoverdracht, begeleiding, training, scholing en advisering. Producten en diensten richten zich op loopbaanontwikkeling van werknemers en het verhogen van het totale vakmanschap in bedrijven. Kenteq zoekt daarbij bewust naar samenwerking met het beroepsonderwijs en anderen.

 

Vraag

shutterstock_8610913Kenteq geeft leermiddelen uit voor (v)mbo-opleidingen in de elektro-, installatie- en  metaaltechnische branche. Voor de mbo-opleiding Elektrotechniek heeft Kenteq Kusoma gevraagd praktijkopdrachten te ontwikkelen en (her)schrijven, gericht op de niveaus 2 en 3.

 

 

Aanpak

shutterstock_1573904Bij het (her)schrijven van  praktijkopdrachten voor de mbo-opleiding Elektrotechniek hanteerden wij de volgende werkwijze:

  1. Inventariseren status

    Allereerst inventariseerden dan op hoofdlijnen wat de huidige status was, wie er bij betrokken waren en eventuele bijzonderheden. Welk materiaal was al aanwezig, in hoeverre sloot dit aan op het kwalificatiedossier, welk materiaal moest nog ontwikkeld worden?
  2. Ontwikkelen format
    Op basis van verzamelde informatie, input van inhoudsdeskundigen en eigen onderwijskundige expertise, hebben we een format opgesteld voor de praktijkopdrachten. Om de eenduidigheid richting de student te vergroten.
  3. Inhoudsdeskundigen
    Op basis van verzamelde informatie hebben we concept-praktijkopdrachten ontwikkeld volgens het vastgestelde format. Waar mogelijk, plaatsten we hierin specifieke vragen of opmerkingen voor de inhoudsdeskundigen. Vervolgens vroegen we inhoudsdeskundigen de concepten te bekijken en hun reactie te geven. Aanvullingen en verbeteringen die hierin naar voren kwamen, pasten wij aan in de betreffende praktijkopdracht. We werkten hierbij in een Sharepoint-omgeving, om documenten snel en eenvoudig te kunnen uitwisselen.

 

Resultaat

shutterstock_7828174Kusoma heeft in korte tijd enkele tientallen praktijkopdrachten en werkwijzers (handreikingen voor de begeleidende docent) ontwikkeld, aansluitend op de behoefte van Kenteq.

Contact

E-mail: info@kusoma.nl
Sietske: 06-41010478

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin