KOC Nederland

KOCLogo

 Aanpassen kwalificatiedossiers Uiterlijke Verzorging

 

KlantSchoonheid

KOC Nederland is het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor de uiterlijke verzorging. Hieronder vallen de kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures en grimeurs. In het kader van de onderwijswetgeving voert KOC Nederland voor deze branches taken uit en ontwikkelt zij producten en diensten voor onderwijs en bedrijfsleven.

 

Vraag

shutterstock_5979286In 2012/2013 vond een herziening plaats van alle kwalificatiedossiers plaats op basis van het nieuwe format. Als gevolg hiervan moesten voor de Uiterlijke Verzorging de volgende kwalificatiedossiers aangepast worden:

 • Kapper
 • Schoonheidsspecialist
 • Pedicure
 • Grimeur

KOC Nederland heeft Kusoma gevraagd dit te realiseren. 

Aanpak

Bij het ontwikkelen van de kwalificatiedossiers hanteerden wij de volgende werkwijze:

 1. shutterstock_1573904Inventariseren status

  Allereerst inventariseerden dan op hoofdlijnen wat de huidige status was, wie er bij betrokken waren en eventuele bijzonderheden.
 2. Ontwikkelen concept

  Op basis van het vernieuwde format, onderliggende (geactualiseerde) beroepscompetentieprofielen en input van inhoudsdeskundigen hebben we de concepten voor de kd’s ontwikkeld. Hierbij hebben we extra gelet op een uniforme en consistente redactie door de werkprocessen.
 3. Expertgroepen

  Om na te gaan of de inhoud van het kwalificatiedossier overeenkwam met de eisen van het werkveld en de mogelijkheden van het onderwijs, hebben wij diverse bijeenkomsten met expertgroepen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten gaven vertegenwoordigers vanuit zowel werkveld als onderwijs hun mening over het concept. Aanvullingen en verbeteringen die hierin naar voren kwamen, pasten wij aan in het betreffende kwalificatiedossier.
 4. Paritaire commissies
  Expertgroepen hebben een adviserende rol wat de inhoud van de dossiers betreft, paritaire commissies hebben zeggenschap over de inhoud en structuur van de dossiers. De paritaire commissies bestaan het vertegenwoordigers uit het onderwijs (MBO Raad en NRTO), werknemersorganisaties (FNV Mooi, CNV Vakmensen) en werkgeversorganisaties (ANKO, ANBOS, ProVoet, VGN). Wij hebben bijeenkomsten met de paritaire commissies voorbereid en bijgewoond en op basis van de uitkomsten zaken aangepast in de kwalificatiedossiers.

 

Resultaat

shutterstock_7828174KOC heeft kwalificatiedossiers kunnen opleveren die herkenbaar waren voor het werkveld, uitvoerbaar voor het onderwijs en akkoord bevonden door de paritaire commissies. 

Contact

E-mail: info@kusoma.nl
Sietske: 06-41010478

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin