LOI

Ontwikkelen les Waterwet

Klant

Eerste afstandsopleider in Nederland

In 1923 startte de LOI met de eerste opleiding, een schriftelijke cursus boekhouden, onder de naam Instituut voor Handelswetenschappen. Hiermee is de LOI de eerste afstandsopleider in Nederland.

Het pakket aan opleidingen groeit fors en in 1941 richt het Instituut voor Handelswetenschappen samen met het Nederlandsch College voor Algemene Studieleiding de Leidse Onderwijsinstellingen op.

Flexibel en doelgericht onderwijs

Het aantal opleidingen groeide gestaag door en op dit moment biedt de LOI meer dan 550 opleidingen aan op diverse niveaus: van functiegerichte cursussen en beroepsgerichte Mbo-opleidingen tot complete, officieel erkende (post) HBO- en universitaire opleidingen.

De LOI biedt flexibel en doelgericht onderwijs dat in ieders leven past, zodat iedere cursist en student in staat wordt gesteld zijn persoonlijke doelen te bereiken. Je kunt starten op ieder moment, kan studeren waar en wanneer het uitkomt en in je eigen tempo. De LOI heeft jaarlijks meer dan 100.000 studenten, waarvan ruim 20.000 Hbo-studenten. Dit maakt de LOI tot een van de grootste hogescholen van Nederland.

Vraag

Ontwikkeling les Waterwet + vragen

De cursus Nautische Functies II leidt op functies als brugwachter, havenmeester en sluiswachter bij Rijkswaterstaat bestaat uit verschillende modules. Voor een van de modules moet een les worden ontwikkeld over de Waterwet. De LOI heeft Kusoma gevraagd deze les te ontwikkelen.

De les moest toepassingsgericht (dus niet gericht op kennis)  worden opgezet en moet ontwikkeld worden in het sjabloon van de LOI. Een LOI les bevat achtereenvolgens:

 • Korte inleiding

 • Lesstof

 • Oefenopgaven + uitwerking

 • Parate kennisvragen

 • Maximaal 20 pagina’s

 Verder moesten er tien meerkeuzevragen worden ontwikkeld voor een oefendatabank en tien meerkeuzevragen (vijf kennis en vijf inzicht) voor het examen.

Aanpak

Inlezen, inhoud, vragen en oplevering

Onze aanpak was als volgt:

1.       Inlezen

Voor het ontwikkelen van de les over de Waterwet was geen inhoudsdeskundige beschikbaar. Wel kregen we een aantal reeds ontwikkelde lessen waarbij onze les moest aansluiten. Aangezien we niet bekend waren met de Waterwet, zijn we gestart met inlezen. Het was de bedoeling de les te schrijven op basis van bronmateriaal dat zelf gevonden diende te worden. Hiervoor gebruikten we diverse bronnen op internet, waaronder de wetteksten en interpretaties hiervan door deskundigen.

2.       Vaststellen leerdoelen en inhoud

Zodra we een goed beeld hadden van wat de Waterwet inhield en wat de implicaties waren voor de beroepen waarvoor de opleiding Nautische Functies op aansluit, hebben we allereerst leerdoelen opgesteld. Op basis van deze leerdoelen hebben we vervolgens een inhoudsopgave bepaald.

3.       Uitwerken inhoud

Na het vaststellen van de inhoud hebben we deze verder uitgewerkt. Ons uitgangspunt van de les was de constante vertaalslag van wet naar werkpraktijk: de inhoud moet toepasbaar zijn. Hoewel we diverse bronnen hebben geraadpleegd, hebben we hier duidelijk een eigen draai aan gegeven. Alleen dan konden we de inhoud goed laten aansluiten op de doelgroep en konden we de inhoud op een praktijkgerichte manier aanbieden.

4.       Ontwikkelen oefen- en examenvragen

Onze laatste stap was het ontwikkelen van parate kennisvragen, oefenvragen en examenvragen. Ook hierbij stond de toepasding van de Waterwet in de praktijk centraal. 

5.       Opleveren

Zodra de vragen gereed waren,hebben we de inhoud in het sjabloon van de LOI gezet, zodat de les aan de eisen van de LOI voldeed. Dit geheel hebben we per mail opgeleverd bij de LOI.  De LOI verzorgde verder de eindredactie, inhoudelijke check, vormgeving en levering aan de drukker.

Resultaat

Een les over de Waterwet

Het eindresultaat bestond uit een les over de Waterwet, ontwikkeld in Microsoft Word. De les bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Inhoud van de les

 • Samenvatting

 • 46 parate kennisvragen (diverse vraagvormen), inclusief koppelingen met de leerstof

 • Vier oefenvragen (open vragen) met uitwerkingen

 • Tien meerkeuzevragen voor de oefenbank

 • Tien meerkeuzevragen voor de examenbank

 Hieronder staat een van de flyers die Rijkswaterstaat heeft uitgegeven over de Waterwet. De les zelf kunnen we helaas niet opnemen.

 

Contact

E-mail: info@kusoma.nl
Sietske: 06-41010478

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin