NIBE-SVV

Opleiding Brandverzekering

Klant

Hét kennisinstituut

Nibe-SVV is hét kennisinstituut van en voor de financiële dienstverlening. Financieel deskundigen kunnen hier onder meer terecht voor vakopleidingen, trainingen, examens, permanente educatie, vakuitgaven, workshops en congressen over actuele thema’s in de branche.

Vraag

Samenvoegen en actualiseren opleidingen

Nibe-SVV wil de opleidingen Schaderegeling bij brand (SRB) en Brandverzekeringstechniek (BVT) samengevoegen tot één opleiding. Beide opleidingen hebben behoorlijk wat overlap. Daarbij moet de inhoud geactualiseerd worden. Nibe-SVV heeft Kusoma gevraagd hierbij te ondersteunen, om zo een versnelling aan te kunnen brengen. Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • Het structureren van de nieuwe opleiding en het uitwerken van de grove inhoud.

  • Het bespreken van de grove versies met de inhoudsdeskundigen en het verzamelen van (vakinhoudelijke) opmerkingen en aanvullingen.

  • Het verwerken van opmerkingen en aanvullingen.

  • Het aanleveren van de ruwe versie van het opleidingsmateriaal aan de redactie van Nibe-SVV.

Tekstboek nieuwe opleiding

De nieuwe opleiding zal bestaan uit een tekstboek en een leer-werkboek. In het tekstboek worden de hoofdstukken waaruit de opleiding bestaat, opgenomen. Ook vinden de bijlagen, een trefwoordenregister en systeemschema’s een plek in het tekstboek. In het leer-werkboek worden diverse soorten cases opgenomen. Met behulp hiervan kan de cursist toetsen of hij de leerstof heeft begrepen en kan hij de kennis toepassen in oefencases.

Kusoma is gevraagd het tekstboek te ontwerpen en deze samen met inhoudsdeskundigen te ontwikkelen.

Aanpak

Aanpak

Onze aanpak was als volgt:

1.       Samenvoegen bestaande tekstboeken

Allereerst hebben we de twee bestaande tekstboeken samengevoegd tot 1 opleiding. Alle dubbelingen hebben we eruit gehaald, verschillen duidelijk gemarkeerd en we hebben een voorstel gemaakt voor een hoofdstukindeling.

2.       Bespreken eerste opzet

Vervolgens hebben we deze eerste opzet besproken met de inhoudsdeskundigen. We hebben besloten welke onderwerpen niet meer relevant zijn, welke onderwerpen toegevoegd moeten worden en wat een goede indeling is. Vervolgens hebben we de onderwerpen verdeeld onder de inhoudsdeskundigen, zodat ieder een deel kreeg waar hij mee aan de slag ging.

3.       Begeleiden inhoudsdeskundigen

De inhoudsdeskundigen schreven de materialen zelf, waarbij wij de kwaliteit en didaktische opbouw in de gaten hielden. De werkwijze verschilde per inhoudsdeskundige: de een sprak liever af en werkte samen de teksten uit, de ander maakte een opzet en mailde die naar ons waarna wij hierop reageerde. In deze fase hadden we uiteraard ook regelmatig contact met de projectleider bij NIBE-SVV om de voortgang en planning door te spreken.

Resultaat

Ruwe versie tekstboek

Het resultaat bestaat uit een ruwe versie van het tekstboek, gemaakt in Word. NIBE-SVV zal deze versie omzetten in het specifieke format en laten drukken zodra ook de andere delen van de opleiding gereed zijn.

Contact

E-mail: info@kusoma.nl
Sietske: 06-41010478

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin