Quion

Gebruikersondersteuning QSP

Klant

Dienstverlener met focus op hypotheken

Quion is een organisatie met een breed assortiment aan financiële diensten. Financieren is de core business van Quion met een focus op hypotheken. Quion biedt zowel geldverstrekkers als grote distributiepartijen flexibele hypotheekoplossingen. Klanten zijn bij Quion in goede handen als het gehele hypotheekproces aan Quion wordt uitbesteed. Maar ook op onderdelen van het hypotheekproces biedt Quion prima dienstverlening, van offerte tot bijzonder beheer. De focus ligt op kwaliteit en een flexibele, klantgerichte oplossing.

Quion brengt geldverstrekkers en distributiepartijen bovendien graag met elkaar in contact en ondersteunt nieuwe samenwerkingen met een korte time to market. Door de krachten te bundelen, komen partijen nóg steviger in de hypotheekmarkt te staan.

Vraag

Ontwikkelen gebruikershandboek QSP

Quion heeft Topicus opdracht gegeven het Quion Service Platform
(QSP) te realiseren. QSP is een internetapplicatie voor het verwerken van hypotheken en hypotheekgerelateerde producten waarin de mid- en backoffice worden gecombineerd. Het platform zal de huidige hypotheeksystemen van Quion vervangen.

Topicus Finance heeft Kusoma gevraagd voor de gebruikers van de aanvraagadministratie van QSP gebruikersondersteuning in de vorm
van een handboek te ontwikkelen.

Topicus

Topicus is een innovatieve ICT-dienstverlener met circa 270 medewerkers gehuisvest in zeven vestigingen in het centrum van Deventer, Zwolle en Enschede.

Topicus is gespecialiseerd in ketenintegratie, het realiseren van SaaS (Software as a Service)-applicaties en procesmanagement voor de sectoren Finance, Zorg en Onderwijs. Binnen deze sectoren ontwikkelt Topicus nieuwe dienstverleningsconcepten waarbij de mogelijkheden van moderne technologie optimaal benut worden.

 

Aanpak

Fasering

De ontwikkeling van de gebruikersondersteuning gebeurde tegelijkertijd met het ontwikkelproces van QSP. Op die manier zou de gebruikersondersteuning tegelijk met de applicatie gereed zijn. Aangezien de applicatie dus nog niet klaar was, werd de gebruikersondersteuning ontwikkeld op basis van mondelinge input, de testomgeving en de functioneel ontwerpen.

Projectteam

Het projectteam werd door ons geïnstrueerd en aangestuurd. Wij waren daarnaast verantwoordelijk voor het budget, de planning, de aansluiting van de gebruikersondersteuning met de interne opleidingen binnen Quion en de onderwijskundige kwaliteit van het eindresultaat.

Het projectteam bestond uit zes externe auteurs (aangetrokken door Kusoma), een inhoudsdeskundige van Topicus, een opleidingsadviseur van Quion, de projectleider QSP binnen Quion en natuurlijk wijzelf.

 Aanpak

Onze aanpak was als volgt:

1. Opstellen dynamisch projectplan

In overleg met Topicus en Quion hebben we de inhoud van de gebruikersondersteuning bepaald en een projectplan opgesteld. In het projectplan werden tevens de taakverdeling, verantwoordelijkheden en planning uitgewerkt. Omdat projecten nu eenmaal aan veranderingen onderhevig zijn had het projectplan een dynamische karakter (het was geen statisch document). Door het projectplan als dynamisch werkdocument in te zetten creëer je een duidelijk baken waar iedereen op terug kan (blijven) vallen.

2. Ontwikkelen auteursinstructie

Aangezien verschillende auteurs betrokken waren bij het project, was uniformiteit een belangrijk aandachtspunt. Om hiervoor te zorgen heeft Kusoma een format en een auteursinstructie ontwikkeld.

3. Realisatie

Na een korte training van de auteurs werd gestart met de ontwikkeling van het gebruikershandboek. Wij zorgden ervoor dat:

  • de benodigde informatie bij de auteurs terechtkwam
  • vragen van de auteurs doorgespeeld werden naar Quion of Topicus
  • de antwoorden teruggekoppeld werden naar de auteurs
  • de ontwikkelde materialen de gewenste kwaliteit hadden

Om ontwikkelingen en veranderingen in de software direct door te kunnen voeren in het handboek, onderhielden we tijdens deze fase nauw contact met Topicus. Dit werkte ook de andere kant op: inconsistenties, onlogische stappen of onderdelen koppelden wij terug naar Topicus die hiermee hun voordeel deden.

4. Revisie en oplevering

Het handboek is ruim voor de oplevering van QSP ter controle voorgelegd aan Quion. Na verwerking van de feedback, hebben we het eindresultaat opgeleverd.

Resultaat

Gebruikershandboek

Het resultaat bestond uit een handboek, opgeleverd in MS Word en PDF. Het handboek zal op twee manieren worden gebruikt:

  1. om medewerkers met QSP te leren werken
  2. als naslagwerk voor medewerkers die reeds met QSP werken

Belangrijkste kenmerken

De belangrijkste kenmerken van het gebruikershandboek:

  • Taakgericht: Het handboek kent een taakgerichte opzet, waardoor de gebruikers het handboek naadloos kunnen integreren met hun dagelijkse werkzaamheden. Er ontstaan op die manier geen transferproblemen
  • Herkenbare structuur: Het handboek volgt de structuur van QSP, zodat de gebruikers de benodigde informatie snel kunnen vinden
  • Gelaagde opzet: Door de gelaagde opzet, biedt het handboek zowel de beginnende als de ervaren gebruiker ondersteuning
  • Compatibel met digitale omgeving: Het handboek is zo opgezet dat het een prima uitgangspunt biedt voor toepassing in een digitale omgeving, zoals STAP 1

Contact

E-mail: info@kusoma.nl
Sietske: 06-41010478

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin