STAP 1

Projectleiding ontwerp en ontwikkeling STAP 1

Klant

Specialist in duurzaam opleiden

Kusoma is een onderwijskundig adviesbureau dat zich richt op duurzaam opleiden. Wij streven ernaar opleidingen zodanig vorm te geven dat ze perfect passen binnen een bedrijf en niet meer tijd, geld en inspanning kosten dan strikt noodzakelijk. Wij zorgen ervoor dat medewerkers over die kennis, vaardigheden en informatie beschikken die essentieel zijn om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Wij zorgen ervoor dat:

 • het geleerde daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast;

 • benodigde informatie snel en gemakkelijk toegankelijk is;

 • het rendement van opleidingen en documentatie wordt verhoogd.

Hierbij kijken wij verder dan het opleidingsmoment zelf. Het is mooi als mensen aan het einde van de opleiding iets weten of kunnen – maar het gaat erom dat ze dat weten of kunnen op het moment dat het nodig is!

Vraag

Platform

Kusoma is een intern project gestart voor het ontwikkelen van een platform waar de medewerker snel alle informatie kan vinden die beschikbaar is bij een bepaalde taak of functie. Het platform ondersteunt visueel zoeken en taakcentraal opleiden.

Eisen

1.       Visueel zoeken

Belangrijke eis aan STAP 1 is de mogelijkheid voor visueel zoeken: zoeken door aan te wijzen. Visueel zoeken werkt intuïtief en sluit vaak beter aan het zoekgedrag van de medewerker dan het gebruik van zoektermen.

2.       Taakcentraal opleiden

Een andere belangrijke eis is de mogelijkheid STAP 1 te gebruiken bij het taakcentraal opleiden van medewerkers. Bij taakcentraal opleiden is het uitgangspunt dat de informatie die een medewerker nodig heeft om zijn taken uit te voeren gekoppeld wordt aan een taak of groep taken. STAP 1 moet deze manier van opleiden ondersteunen.

Aanpak

Projectteam

Allereerst zijn de eisen en randvoorwaarden uitgewerkt in een globaal projectplan en is een planning opgesteld. Op basis hiervan is een projectteam samengesteld. Het projectteam bestond uit de volgende deelnemers:

 • Projectleider
 • Twee programmeurs (een junior en een senior)
 • Grafisch vormgever.

Fasen
Het project was opgedeeld in drie fases.

1.       Fase 1: ontwerp & ontwikkeling

In de eerste fase stond het ontwerpen en ontwikkelen centraal. In nauwe samenwerking met de programmeurs zijn de eisen en randvoorwaarden vertaald in een functioneel ontwerp. We werkten volgens de rapid prototyping methode, zodat het ontwerp- en ontwikkelproces hand in hand ging en direct gestart kon worden met ontwikkelen.

Eindresultaat: prototype (versie 0.1)

 2.       Fase 2: test

De tweede fase van het project was de testfase. Hoewel in fase 1 tussentijdse prototypes al regelmatig zijn beoordeeld en getest, was dit de eerste officiële test van het gehele prototype. De testfase bestond uit drie testen:

Use Case Testing

Het primaire doel van deze gebruikerstest was het testen van de use cases (logica) en de user interface. Het secundaire doel was het opsporen van fouten (bugs). De gebruikersgroep bestond uit onervaren STAP 1 gebruikers, met wisselende computerervaring. De testgroep vormde een goede afspiegeling van de verwachte eindgebruikers.

Monkey Test

Hierbij heeft een aantal onervaren personen naar eigen inzicht met STAP 1 ‘gespeeld’ en ervaringen, tips en andere opmerkingen genoteerd.

Error Guessing

Een informaticus met veel ervaring op het gebied van software-ontwikkelen heeft naar eigen inzicht met STAP 1 ‘gespeeld’ en ervaringen, tips en andere opmerkingen genoteerd.

 Tijdens het testen werd gebruik gemaakt van een aparte testomgeving met realistische testdata. Eindresultaat: testresultaten

3.       Fase 3: oplevering

Eindresultaat: definitieve versie 1.0

Resultaat

STAP 1

Het resultaat is een platform (STAP 1) waarin visueel zoeken centraal staat en waarin de informatie eenvoudig taakcentraal ingericht kan worden. STAP 1 bestond uit vier omgevingen:

 1. Gebruikersomgeving

  Hier kunnen de medewerkers vanuit hun werkplek of taak naar informatie zoeken. Dit kan tekstueel en visueel.

 2. Auteursomgeving

  Hier kunnen auteurs de informatie uit de gebruikersomgeving wijzigen.

 3. Administrator

  Hier kan de klant gebruikers aanmaken en beheren.

 4. Superadministrator

  Hier kan Kusoma nieuwe klanten aanmaken en beheren.

Hieronder staan twee filmpjes van STAP 1 waarin de gebruikersomgeving, de modules en visueel zoeken worden getoond.

 

Demo Impregneerstation Demo Kraamafdeling

Contact

E-mail: info@kusoma.nl
Sietske: 06-41010478

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin