SVGB

Ontwikkelen kwalificatiedossiersSVGB

Klant

GoudsmidSVGB kenniscentrum werkt voor beroepsgroepen met vraag naar goed geschoolde vakmensen en met economische, maatschappelijke en/of culturele betekenis voor de bv Nederland. De focus ligt hierbij op beroepen in de gezondheidstechnische, creatief-technische en ambachtelijk technische sector.

SVGB bewaakt de kwaliteit van opleidingen voor bijzondere, kleinschalige beroepsgroepen met specialistisch vakmanschap. Het treedt daarbij op als architect, regisseur, bouwer en beheerder van beroepsopleidingen. Maar alleen als er voor de aankomende professional ook kans op een baan is: hetzij als werknemer, hetzij als ondernemer of zzp’er.

 

Vraag

UurwerktechniekVoor de nieuwe kwalificatiestructuur moesten alle kenniscentra kwalificatiedossiers (kd’s) ontwikkelen volgens een vernieuwd format. SVGB heeft Kusoma gevraagd te ondersteunen bij de ontwikkeling van de dossiers:

 1. Juwelier
 2. Uurwerktechnicus

 

Aanpak

shutterstock_1573904Bij het ontwikkelen van de kwalificatiedossiers hanteerden wij de volgende werkwijze:

 1. Inventariseren status

  Allereerst inventariseerden dan op hoofdlijnen wat de huidige status was, wie er bij betrokken waren en eventuele bijzonderheden.
 2. Ontwikkelen concept

  Op basis van verzamelde informatie, input van anderen, opmerkingen van Coördinatiepunt Colo en onze eigen onderwijskundige expertise, ontwikkelden wij een nieuw concept van het kwalificatiedossier.
 3. Expertgroepen

  Om te toetsen of de inhoud van het kwalificatiedossier overeenkwam met de eisen van het werkveld en de mogelijkheden van het onderwijs, hebben wij diverse bijeenkomsten met expertgroepen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten gaven vertegenwoordigers vanuit zowel werkveld als onderwijs hun mening over het concept. Aanvullingen en verbeteringen die hierin naar voren kwamen, pasten wij aan in het betreffende kwalificatiedossier.
 4. Toets door Coördinatiepunt

  Elk kwalificatiedossier moest wettelijk worden goedgekeurd door het Coördinatiepunt. Op- en aanmerkingen vanuit het Coördinatiepunt hadden in het algemeen alleen betrekking op de invulling van het format, niet op de inhoud zelf. Eventuele opmerkingen hebben wij verwerkt, waarna het kd werd goedgekeurd.

 

Resultaat

shutterstock_7828174SVGB heeft kwalificatiedossiers kunnen opleveren die herkenbaar waren voor het werkveld en uitvoerbaar voor het onderwijs. De kd’s zijn bovendien goedgekeurd door het Coördinatiepunt, waarmee SVGB aan haar wettelijke verplichting heeft voldaan.

Als voorbeeld vindt u hier het kwalificatiedossier van de Uurwerktechnicus: KD Uurwerktechnicus.

Contact

E-mail: info@kusoma.nl
Sietske: 06-41010478

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin