SVO

svo_logo

Ontwikkelen kwalificatiedossier en beroepscompetentieprofielen

Klant

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERASVO is de opleidingspartner in de verse voedingssector. SVO is verantwoordelijk voor de begeleiding van deelnemers en leerbedrijven en speelt bovendien een belangrijke rol als schakel tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. 

Daarnaast is SVO verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van de kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs. Ook heeft het kenniscentrum taken op het gebied van examinering, EVC en instroom vanuit het vmbo.

 

Vraag

Vis

Voor de nieuwe kwalificatiestructuur moesten alle kenniscentra kwalificatiedossiers (kd’s) ontwikkelen volgens een vernieuwd format. Veelal wilden zij hierbij ook nieuwe beroepscompetentieprofielen (laten) ontwikkelen. SVO heeft Kusoma gevraagd te ondersteunen bij de ontwikkeling van het kwalificatiedossier Leidinggevende Versdetailhandel. 

Ook is gevraagd de beroepscompetentieprofielen te ontwikkelen voor enkele beroepen in de visindustrie:

 1. Operator
 2. Productiemedewerker vis
 3. Meewerkend voorman

 

Aanpak

shutterstock_9356230Bij het ontwikkelen van het kwalificatiedossier en de beroepscompetentieprofielen hanteerden wij de volgende werkwijze:

 1. Inventariseren status

  Allereerst inventariseerden dan op hoofdlijnen wat de huidige status was, wie er bij betrokken waren en eventuele bijzonderheden.
 2. Ontwikkelen concept

  Op basis van verzamelde informatie, input van anderen, opmerkingen van Coördinatiepunt Colo en onze eigen onderwijskundige expertise, ontwikkelden wij een nieuw concept van het kwalificatiedossier.
 3. Expertgroepen

  Om te toetsen of de inhoud van het kwalificatiedossier overeenkwam met de eisen van het werkveld en de mogelijkheden van het onderwijs, hebben wij diverse bijeenkomsten met expertgroepen georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten gaven vertegenwoordigers vanuit zowel werkveld als onderwijs hun mening over het concept. Aanvullingen en verbeteringen die hierin naar voren kwamen, pasten wij aan in het betreffende kwalificatiedossier.
 4. Toets door Coördinatiepunt

  Elk kwalificatiedossier moest wettelijk worden goedgekeurd door het Coördinatiepunt. Op- en aanmerkingen vanuit het Coördinatiepunt hadden in het algemeen alleen betrekking op de invulling van het format, niet op de inhoud zelf. Eventuele opmerkingen hebben wij verwerkt, waarna het kd werd goedgekeurd.

 

Resultaat

shutterstock_7828174SVO heeft een kwalificatiedossier en beroepscompetentieprofielen kunnen opleveren die herkenbaar waren voor het werkveld en uitvoerbaar voor het onderwijs. Het kd is bovendien goedgekeurd door het Coördinatiepunt, waarmee SVO aan haar wettelijke verplichting heeft voldaan.

Contact

E-mail: info@kusoma.nl
Sietske: 06-41010478

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin