Valspar Automotive

Optimaliseren trainingen voor nieuw trainingscentrum

Klant

Valspar Corporation

De Valspar Corporation, één van de grootste verffabrikanten in de wereld, is opgericht in 1806 en heeft haar hoofdkantoor in Minneapolis in de VS. Met meer dan 9500 medewerkers verdeeld over 80 locaties wereldwijd, is Valspar in de unieke positie om te kunnen voldoen aan de vraag naar een uitgebreid assortiment van lakken en coatings voor uiteenlopende toepassingen.

Valspar Lelystad

Valspar Lelystad, voorheen De Beer Lakfabrieken B.V. is opgericht in 1910 en produceert sinds 1951 autoreparatielakken. In 1980 werd de huidige productielocatie in Lelystad geopend. Vanuit Lelystad leveren ze inmiddels aan meer dan 100 landen. Sinds 2004 maakt het bedrijf deel uit van de Valspar Corporation U.S.A.

 

Vraag

Optimaliseren en uitbreiden trainingsaanbod

Valspar wil de eigen professionaliteit verhogen, de kwaliteit verbeteren en het eigen trainingsaanbod optimaliseren en uitbreiden. De trainingen vormen een belangrijk onderdeel van het marketingplan om klanten te binden en nieuwe klanten te verkrijgen. 

Kusoma is gevraagd te kijken hoe de huidige trainingen verbeterd kunnen worden. Aandachtspunten hierbij waren contactmomenten met klanten en eindgebruikers, modulaire opbouw van de trainingen, bedienen van grotere groepen en meer variatie in werkvormen. 

Aanpak

1.       Analyseren bestaande trainingen

Om een goed beeld te krijgen van de trainingen, hebben we een tweetal trainingen bijgewoond. Een groep met Russische deelnemers en een groep met Hongaarse deelnemers. Daarnaast hebben we gesproken met een aantal trainers en de afdeling marketing. 

Een belangrijke factor waar we rekening mee moesten houden was dat Valspar cursisten ontvangt uit verschillende landen, waaronder Oost-Europa en Afrika. Deze spreken lang niet altijd Engels, Duits of Frans, de hoofdtalen waarin Valspar de trainingen verzorgt. Daarom wordt tijdens de trainingen met een vertaler gewerkt. Dit heeft grote consequenties voor de doorlooptijd van de training, de materialen en het contact tussen deelnemers en trainer. 

 2.       Uitwerken projectplan

Op basis van uitgevoerde analyse hebben we een aantal verbeterpunten en suggesties geformuleerd. Deze hebben we in een projectplan verder uitgewerkt. Uiteraard zo concreet en praktisch mogelijk.

 

Resultaat

1. Projectplan

Website

De analyse resulteerde in een concreet projectplan. Dit projectplan omvatte concrete handvatten voor onder andere de volgende onderdelen:

 • optimaliseren huidige trainingen
 • ontwikkelen trainingsmappen trainer en deelnemer
 • vergoten trainingsaanbod
 • opzetten train de trainer trainingen
 • inzetten nieuwe werkvormen
 • optimaliseren samenwerking trainer en tolk
 • uitbreiden contactmomenten voor en na de training
 • opzetten Valspar Trainer Academy
 • opzetten Valspar Trainers Academy
 • ontwikkelen app smartphone en tablet
 • ontwikkelen walchart 

2. Infographic

We hebben het projectplan gepresenteerd in de vorm van een infographic. Dit gaf een helder overzicht van onze ideeen en suggesties en de benodigde acties. Op basis hiervan kon Valspar besluiten over de verdere voortzetting van het project.

Contact

E-mail: info@kusoma.nl
Sietske: 06-41010478

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin